Noha Berhan är 18 år och spelar i Huddinge Basket. Dessvärre får hon inte vara med i Basketettan och anledningen till det är att hon bör slöja. Såväl i Basketettan som i Basketligan, Sveriges två största ligor inom sporten, är detta förbjudet, då det enligt Internationella basketbollförbundet anses utgöra en skaderisk.

Skaderisk enligt FIBA

Noha Berhan har under många år spelat basket i Huddinge Basket. Nu när hennes lag har kvalificerat sig till Basketettan som hon har haft en bidragande roll i och nu får hon följa matchen från läktaren. Internationella basketbollförbundet (FIBA) menar att bärande av slöja kan innebära en skaderisk. Enligt förbundets ordförande Mats Carlson följer de alltså bara de riktlinjer som finns uppsatta och kan inget annat göra. Noha menar dock att det är konstigt, då hon får spelar i U19.

En del av sin identitet

Att bära slöja är en stor del av Noha Berhans identitet. Hon menar därför att hon inte bör bli ifrågasatt om huruvida hon ska bära den eller inte. Trots att Noha är duktig inom sporten och tränar fyra till fem gånger i veckan och är en av dem som har sett till att det går så bra för laget, får hon ta del av matcherna i Basketettan från läktaren, men att ta av sig slöjan är inget alternativ för henne.

Diskriminering eller inte?

Debatten om slöjbärande har varit på kartan under en längre tid och åsikterna går isär. Medan vissa menar att slöjor är diskriminerande mot kvinnor och inte bör bäras inom vissa sporter eller exempelvis i skolan, menar andra att ett förbud mot slöjor skulle vara ännu mer diskriminerande. Noha Berhan tycker själv att det är konstigt att hon får spela basket över huvud taget om hennes slöja skulle utgöra en skaderisk. Reglerna baseras inte heller på att en skada har skett när någon har burit slöja.